La comercialitzadora pública d’energia elèctrica de l'Ajuntament, Barcelona Energia, està previst que entri en funcionament el setembre del 2018 i oferirà una energia de proximitat i 100 % renovable. El seu objectiu és assolir la sobirania elèctrica, gestionar de manera integrada la generació elèctrica de fonts renovables, tant públiques com privades, comercialitzar els excedents de consum a les llars i ens municipals.

Barcelona Energia comercialitzarà els excedents d'energia que es produeixin a les instal·lacions municipals d’autoconsum i també facilitarà que la ciutadania generi energia, per gestionar-ne la producció i garantir-ne el subministrament a totes les persones amb situació de vulnerabilitat energètica.

A més, oferirà serveis energètics integrals: assessorament a la ciutadania, acompanyament de projectes d'eficiència energètica i de generació d'energia, manteniment i gestió de les instal·lacions de generació, promoció de la rehabilitació energètica i foment de la cultura energètica entre els ciutadans de Barcelona.

Inicialment, des de la comercialitzadora pública l’Ajuntament es planteja oferir tres tarifes:

  • Tarifa per a ajuntaments
  • Tarifa per a petit terciari, que inclourà el client generador o consumidor
  • Tarifa ciutadana, que inclourà el client vulnerable, donant resposta a l’aplicació de la Llei 24/2015, de pobresa energètica

La previsió és que la comercialitzadora d’energia elèctrica subministri tota l’energia elèctrica que consumeix l’Ajuntament de Barcelona i, en una primera fase, doni servei a uns 20.000 habitatges. Gràcies a la comercialitzadora pública s’aconseguirà un estalvi municipal de 500.000 euros l’any.

Calcula quanta energia consumeixes

Per començar a estalviar, el primer que cal és saber quin consum energètic tens. Amb aquesta aplicació podràs saber:

  • Què i com consumeixes
  • Si ets més o menys eficient que la mitjana de Barcelona
  • La potència òptima a contractar
  • Si tens potencial d’estalvi energètic
  • Com pots estalviar energia