Barcelona Energia, és la comercialitzadora elèctrica pública de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. La seva missió és contribuir a la transició cap a un model energètic sostenible potenciant l’autoconsum, la generació de proximitat i l'energia 100% renovable certificada per la CNMC.

Barcelona Energia ha començat a subministrar, de forma progressiva, electricitat a edificis i equipaments municipals de l’Ajuntament de Barcelona. Un cop acabi el traspàs donarà servei a 3.908 punts i 19 organismes i entitats del grup d’empreses municipals. A partir de 2019, també obrirà el servei als equipaments de l’Àrea Metropolitana i a la ciutadania per a un màxim de 20.000 habitatges.

El Plenari Municipal de l’Ajuntament de Barcelona va aprovar el 31 de març de 2017 la creació d’una comercialitzadora pública d’energia elèctrica a través de l’empresa pública Tractament i Selecció de Residus, SA, (TERSA).  Des de el mes de febrer, Barcelona Energia ja representa en el mercat elèctric tota l’energia verda que gestiona i explota, uns 200 GWh/any.

Barcelona Energia és la comercialitzadora elèctrica 100% pública més gran de l’Estat. Ciutats com Cadis i Pamplona estan apostant aposten per models similars al de Barcelona. És un instrument de promoció i estímul de la generació energètica local i renovable (principalment energia solar), tant a nivell d’equipaments municipals com també per a la ciutadania de Barcelona (autogeneració – autoconsum). Els seus principals valors són:

  • Pública i local: promou una energia 100% pública i que treballa de forma coordinada amb la resta de serveis de la ciutat.
  • Energia verda i de proximitat: el fet de comercialitzar energia 100% renovable certificada per la CNMC i de proximitat permet reduir les pèrdues energètiques associades al transport i ajuda a la ciutat a combatre els efectes del canvi climàtic i a deixar de dependre de l’oligopoli elèctric actual.
  • Transparència: en la informació d'on prové l'energia subministrada i costos del preu final facturat. I alhora promou la cultura energètica de la ciutadania per millorar l’eficiència i l’estalvi. 
  • La ciutadania al centre: assegura el dret a l’energia a tota la ciutadania i sobretot a aquella més vulnerable en situació de pobresa energètica. Treballa perquè tothom pugui tenir accés al subministrament bàsic necessari, per donar resposta a la llei 24/2015.