Barcelona Energia

Barcelona Energia

L'Ajuntament de Barcelona, a través de l’Agència d'Energia de Barcelona i el programa i.lab, amb el suport de la Fundació BIT Habitat, llancen el repte “Paviments generadors: com podem incorporar la generació renovable local als paviments de la ciutat?” per conèixer solucions potencials de generació renovable local en paviments i analitzar la viabilitat d’implantar-les en carrers, places i vies d’accés a Barcelona.

Amb aquest objectiu, es busquen solucions per fer una prova pilot de generació renovable en paviments i avaluar-ne els resultats durant sis mesos.

Estem canviant el model energètic a Barcelona

Des de l’Ajuntament de Barcelona es treballa amb l’objectiu que l’accés a l’energia sigui un dret del qual tothom pugui gaudir en les millors condicions de qualitat, sostenibilitat i costos, tant per a les institucions públiques locals com per a la ciutadania.

Es posa una atenció especial a garantir el subministrament bàsic d‘energia a les persones amb dificultats o en situació de vulnerabilitat. Per assegurar la millora del subministrament energètic a la ciutat, l’Ajuntament vol assumir un paper actiu en el mercat energètic, a més d’impulsar la generació local d’energia de fonts renovables.

Així doncs, ja s’estan posant en marxa les estructures necessàries per dur a terme les funcions de compra i venda d’energia, és a dir, una nova comercialitzadora pública d’electricitat que permeti fer el canvi de model energètic actual –basat en grans estructures oligopolístiques i els combustibles fòssils– cap a un model més democràtic i sostenible.