Aquest compromís el van signar 800 entitats, col·legis professionals, gremis, sindicats, universitats, escoles i empreses vinculades a la xarxa Barcelona + Sostenible i el mateix Ajuntament de Barcelona. El document es va elaborar durant l'any 2012 en un procés en què van participar les organitzacions integrants de la xarxa de signants del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2002-2012.

El compromís ciutadà, que data del 2002, va ser ratificat el 2012, per la qual cosa se seguia donant suport als deu objectius que incloïa per una Barcelona més equitativa, pròspera i autosuficient, a través de la implicació, el compromís i la col·laboració de les entitats signants, i a més de 100 línies d'acció.

El Compromís de Barcelona pel Clima proposa que l'any 2030 la ciutat assoleixi aquests objectius:

  • Pel que fa a mitigació, reduïr els seus nivells d’emissions de CO2 equivalent per càpita un 40 % respecte als valors del 2005.
  • Pel que fa a adaptació, incrementar el verd urbà en 1,6 km2, és a dir, 1 m2 per cada habitant actual.