Barcelona Energia

Barcelona Energia

L'Ajuntament de Barcelona, a través de l’Agència d'Energia de Barcelona i el programa i.lab, amb el suport de la Fundació BIT Habitat, llancen el repte “Paviments generadors: com podem incorporar la generació renovable local als paviments de la ciutat?” per conèixer solucions potencials de generació renovable local en paviments i analitzar la viabilitat d’implantar-les en carrers, places i vies d’accés a Barcelona.

Amb aquest objectiu, es busquen solucions per fer una prova pilot de generació renovable en paviments i avaluar-ne els resultats durant sis mesos.

Aplica aquests consells per estalviar energia

El consum residencial de Barcelona representa un percentatge del 30 % del total d'energia consumida a la ciutat. D’aquest consum a les llars, aproximadament el 28 % prové de l'aigua calenta sanitària; el 25 %, de la calefacció; el 26 %, dels equipaments (electrodomèstics i altres aparells); el 7 %, de la il·luminació; l’1 %, de la refrigeració; i el 13 % restant, d’altres serveis. Aquestes dades corresponen al darrer balanç d’energia de Barcelona, publicat el 2013.

Tenint en compte aquestes dades, et recomanem algunes mesures que pots aplicar per estalviar energia, i per reduir l’import de la factura de la llum i les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle: