14 July, 2017 - 15:28

Energia. L'objectiu és aconseguir doblar la capacitat de generació local amb renovables, així com quadruplicar la generació renovable instal·lada durant el mandat anterior.

Aquest divendres 14 de juliol, el regidor d'Energia, Eloi Badia, s'ha reunit amb una cinquantena de professionals del sector econòmic de les renovables i de l'eficiència energètica, per començar a teixir aliances per transitar cap a la sobirania energètica.

L’Ajuntament de Barcelona fa una aposta clara i decidida per la democratització de l’energia com a servei públic amb un full de ruta que determina les passes a fer per transitar cap a la sobirania energètica.

En aquest sentit, el consistori pretén passar d’un sistema energètic ineficient i obsolet basat en els combustibles fòssils a un sistema energètic basat en energies renovables produïdes localment, i on es primi l’estalvi i l’eficiència amb unes bases d’equitat i justícia social.

I per dur a terme aquesta transició energètica és molt important comptar amb la ciutadania, però també amb els professionals del sector energètic, i escoltar així diverses opinions i propostes. En aquesta línia, aquest divendres 14 de juliol, el regidor d’Energia, Eloi Badia, s’ha reunit amb una cinquantena de professionals del sector econòmic de les renovables i de l’eficiència energètica, per començar així a teixir aliances.

Per la seva banda, el Consistori ha aprovat aquest 2017 la creació d’una comercialitzadora pública d’energia elèctrica, Barcelona Energia, que està previst que entri en funcionament el setembre del 2018 i que oferirà una energia de proximitat i 100% renovable.

També s’ha aprovat el Programa d’Impuls a la generació d’energia solar, que serà l’eina que permetrà créixer i potenciar el nombre d’instal·lacions renovables a la ciutat. 

I és que l’Ajuntament, a més de ser una part activa, ha de prendre un paper facilitador en la promoció d’aquestes instal·lacions, mitjançant el desenvolupament d’eines per a la promoció de la generació, ajudes i bonificacions fiscals.

Les actuacions a desenvolupar se centren principalment en:

  • Incorporació de generació energètica en les cobertes i terrats existents de la ciutat, tant públics com privats
  • Incorporació de generació energètica en l’espai públic, reconvertint o col·locant elements urbans i que es transformin en generadors d’energia
  • Assegurar que les noves obres d’edificació, rehabilitació i noves urbanitzacions incorporen la generació energètica com una realitat
  • Assegurar que tota actuació que es desenvolupi a nivell municipal, ja sigui pel propi Ajuntament o per altres ens municipals, incorpora generació renovable, ja sigui per autoconsum o per injecció a xarxa

L’objectiu, a la fi, és aconseguir doblar la capacitat de generació local amb renovables, així com quadruplicar la generació renovable instal·lada durant el mandat anterior.