Barcelona Energia

Barcelona Energia

L'Ajuntament de Barcelona, a través de l’Agència d'Energia de Barcelona i el programa i.lab, amb el suport de la Fundació BIT Habitat, llancen el repte “Paviments generadors: com podem incorporar la generació renovable local als paviments de la ciutat?” per conèixer solucions potencials de generació renovable local en paviments i analitzar la viabilitat d’implantar-les en carrers, places i vies d’accés a Barcelona.

Amb aquest objectiu, es busquen solucions per fer una prova pilot de generació renovable en paviments i avaluar-ne els resultats durant sis mesos.

25 Març, 2019 - 15:10

Energia. El Centre Cívic Convent de Sant Agustí serà el primer edifici municipal en el que s’oferirà a la ciutadania la possibilitat d’invertir en energia solar de proximitat. El sistema de préstec col·lectiu permet recuperar els diners aportats.

El Centre Cívic Convent de Sant Agustí serà el primer edifici municipal en el que s’oferirà a la ciutadania la possibilitat d’invertir en energia solar de proximitat. El sistema de préstec col·lectiu permet recuperar els diners aportats.

L’Ajuntament de Barcelona, a través de l’empresa pública Tersa, ha iniciat avui una campanya de finançament socialitzat (crowdlending) per finançar la construcció d’una instal·lació fotovoltaica al Centre Cívic Convent Sant Agustí, un equipament emblemàtic de la ciutat de Barcelona.

La campanya, la primera d’aquestes característiques que s’impulsa des del consistori barcelonès, utilitza la plataforma d’Ecrowd!, especialitzada en aquest tipus de finançament. Des d’avui fins al 22 de juny, la ciutadania interessada podrà fer la seva aportació.

L’objectiu del crowdlending és recaptar 105.000 € a fi de finançar la construcció d’una instal·lació fotovoltaica, que se situaria al terrat del Centre Cívic Convent Sant Agustí. La instal·lació fotovoltaica plantejada té una potència de 32kWp, i generarà anualment un total de 38.880kWh d’electricitat (l’equivalent al consum elèctric de 17 llars) que es destinaran a l’autoconsum del propi edifici del Centre Cívic Convent Sant Agustí. En total, s’estima que aquesta instal·lació generarà un estalvi anual d’emissions de gasos d’efecte hivernacle de 14.700 kg de CO2eq.

Què és el crowdlending?

La fórmula triada, el crowdlending, permet a la ciutadania fer un préstec i anar-lo recuperant progressivament i amb interessos. Així, el crowdlending (crowd=molta gent, lending=deixar diners) és una innovadora fórmula de préstec col·lectiu en què, a diferencia del que ocorre amb el crowdfunding, sí que es produeix un retorn dels diners aportats.

En aquest cas, als ciutadans que inverteixin diners en el finançament de la coberta solar del Centre Cívic Convent Sant Agustí se’ls retornarà la quantitat aportada a un interès nominal del 0,95% anual (respecte el capital no retornat) i en quotes semestrals de capital i interessos que aniran rebent durant un total de cinc anys. El préstec mínim que es pot fer per participar en la campanya és de 50 € i el préstec màxim, de 3.000 €.

La plataforma de crowdlending que permet contribuir en aquesta actuació romandrà operativa durant 90 dies (del 25 de març fins al 22 de juny).

“Comparteix el sol”

Sota el lema “Comparteix el sol”, la campanya de comunicació que arrenca avui vol engrescar la ciutadania a tenir un rol actiu en la construcció d’un nou model energètic més sostenible a la ciutat. Dins d’aquest nou model energètic, el sol hi juga un paper clau: és la principal font d’energia de la Terra i Barcelona en disposa de moltes hores durant tot l’any.

Aquesta campanya de finançament socialitzat (crowdlending) s’emmarca dintre del Programa d’Impuls a la generació solar de Barcelona, que té com a objectiu augmentar i potenciar el nombre d’instal·lacions renovables a la ciutat, en espais i cobertes tant públics com privats, implicant-hi no només l’Administració local, sinó també particulars, empreses privades i altres col·lectius per, entre tots, fer-ho possible.