20 Febrer, 2019 - 12:58

Està previst a l’edifici de l’avinguda de l’Escolapi Càncer 10

Està previst a l’edifici de l’avinguda de l’Escolapi Càncer 10

L’Ajuntament de Barcelona, a través de l’Agència d’Energia de Barcelona, i mitjançant l’Institut Municipal d’Habitatge de Barcelona (IMHAB), té previst licitar la construcció d’unes promocions d’habitatge protegit, en diferents modalitats, en les quals implementarà instal·lacions d’autoconsum compartit.

Una d’aquestes promocions serà a Nou Barris, en concret a l’edifici de l’avinguda de l’Escolapi Càncer, 10, i l’altra al districte de Sant Martí.

La generació d’energia renovable i local és una de les línies d’actuació estratègiques de l’Ajuntament de Barcelona. El Govern municipal va aprovar, el juliol de 2016, la Mesura de govern “Transició cap a la sobirania energètica”, on l’eficiència energètica i la generació a partir de l’aprofitament dels recursos renovables i locals han de ser els mitjans per assolir aquesta transició.

El Programa d’impuls a la generació d’energia solar a Barcelona és l’eina que ha de fer créixer i potenciar el nombre d’instal·lacions renovables a la ciutat, implicant no només l’Ajuntament i els ens dependents, sinó també a particulars i privats, potenciant una acció conjunta. L’objectiu és aconseguir que l’autoconsum, l’autoproducció i la generació renovable i local esdevinguin una qüestió de quotidianitat a Barcelona i, en aquest sentit, l’autoconsum compartit es veu com una gran oportunitat.

Instal·lacions fotovoltaiques d’autoconsum compartit

Les instal·lacions de generació energètica amb autoconsum compartit permeten maximitzar l’aprofitament de l’energia generada, optimitzant el seu funcionament. En una ciutat com Barcelona, on els edificis de propietat horitzontal tenen una presència important, és una oportunitat per fer viables les instal·lacions de generació renovable i local i apropar la generació instantània al consum instantani. Cal buscar noves oportunitats d’aprofitament de l’energia generada per instal·lacions fotovoltaiques en mode autoconsum en el sector residencial.