26 July, 2018 - 12:39

Drets socials. Durant l’estiu, els PAEs també vetllen per mantenir la ciutadania informada i garantir que es compleixin els drets energètics dels veïns i veïnes.

Ja fa quasi dos anys, l’Ajuntament de Barcelona va posar en marxar els Punts d’Assessorament Energètic (PAEs) als deu districtes de la ciutat amb l’objectiu d’oferir informació referent a temes energètics al conjunt de la ciutadania per tal de promoure’n un ús més racional i impulsar la generació energètica local i renovable a nivell residencial.

El PAE del districte es troba ubicat al carrer Remei 9, i dona servei conjuntament a Sarrià – Sant Gervasi i Les Corts, i en ell s’ofereix informació i materials comunicatius a tota la ciutadania en matèria energètica com a servei universal.

Al 2017 va atendre un total de 231 ciutadans del districte que demanaven informació sobre les condicions adients de temperatura a la llar, el consum adequat, com estalviar energia, com entendre la factura elèctrica, com generar energia per l’autoconsum, etc.

Durant l’estiu, els PAEs també vetllen per mantenir la ciutadania informada i garantir que es compleixin els drets energètics dels veïns i veïnes. Aquest estiu, recorda-ho: defensa els teus drets energètics, adreçat al teu PAE més proper!