Reduir el consum global...

Barcelona consumeix 15.627 GWh/any i, d’aquests, només prop de 146 GWh es produeixen amb energies renovables i residuals. Per reduir aquest consum global de 9,75 MWh de mitjana per habitant, l’Ajuntament vol minimitzar la dependència energètica de la ciutat dels combustibles fòssils i fomentar la generació local d’energia renovable i en xarxa per reduir les emissions de CO2 i fer un nou model energètic més sostenible.

... I augmentar la generació d’energia local

Actualment, la ciutat genera localment 4.865 GWh/any d’electricitat, una quantitat que representa el 75,3 % de l’energia elèctrica que es consumeix a Barcelona. Tot i que sembla una quantitat important, en realitat encara es genera poca energia neta. Per tant, el repte és aconseguir que aquest 75 % sigui tan neta com sigui possible.

Un nou balanç amb novetats importants

Totes aquestes dades (i moltes més) són les que ofereix el nou Balanç 2014 de l’energia de Barcelona. Entre les novetats cal destacar que, per primer cop, s’han inclòs les dades per districte i que es pot seguir l’evolució del consum i les emissions a Barcelona dels darrers anys.

També trobarem el balanç energètic de l’Ajuntament, que representa el 3,2 % del consum global. Aquest consum s’ha mantingut pràcticament estable en els darrers anys, malgrat l’augment del nombre d’equipaments i serveis municipals, fet que s’explica per les actuacions d’estalvi i millora de l’eficiència energètica en àmbits tan diversos com els edificis i els equipaments, l’enllumenat o les flotes de vehicles, entre d’altres.