Reduir el consum global...

Barcelona consumeix 14.995 GWh/any i, d’aquests, només prop de 140 GWh es produeixen amb energies renovables i residuals. Per reduir aquest consum global de 9,25 MWh de mitjana per habitant, l’Ajuntament vol minimitzar la dependència energètica de la ciutat dels combustibles fòssils i fomentar la generació local d’energia renovable i en xarxa per reduir les emissions de CO2 i fer un nou model energètic més sostenible.

... I augmentar la generació d’energia local

Actualment, la ciutat genera localment 6.520 GWh/any d’electricitat, una quantitat que representa el 26% de l’energia elèctrica que es consumeix a Barcelona. Però d'aquesta energia només un 1% és renovable, per tant, el repte és doble, generar més energia local i que sigui neta.

Un nou balanç amb novetats importants

Totes aquestes dades (i moltes més) són les que ofereix el nou Balanç 2018 de l’energia de Barcelona. Cal destacar que s'hi poden trobar les dades per districtes, l'impacte que suposa el consum energètic termes de gasos amb efecte d'hivernacle, principal causant del canvi climàtic i l'evolució de les emissions a Barcelona durant els darrers anys.

També inclou el balanç energètic de l’Ajuntament, que representa el 3,6 % del consum global. Aquest consum s’ha mantingut pràcticament estable en els darrers anys, malgrat l’augment del nombre d’equipaments i serveis municipals, fet que s’explica per les actuacions d’estalvi i millora de l’eficiència energètica en àmbits tan diversos com els edificis i els equipaments, l’enllumenat o les flotes de vehicles, entre altres.