Barcelona Energia, és la comercialitzadora elèctrica pública de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. La seva missió és contribuir a la transició cap a un model energètic sostenible potenciant l’autoconsum, la generació de proximitat i l'energia 100% renovable certificada per la CNMC.

Barcelona Energia ha començat a subministrar, de forma progressiva, electricitat a edificis i equipaments municipals de l’Ajuntament de Barcelona. Un cop acabi el traspàs donarà servei a 3.908 punts i 19 organismes i entitats del grup d’empreses municipals. A partir de 2019, també obrirà el servei als equipaments de l’Àrea Metropolitana i a la ciutadania per a un màxim de 20.000 habitatges.

El Plenari Municipal de l’Ajuntament de Barcelona va aprovar el 31 de març de 2017 la creació d’una comercialitzadora pública d’energia elèctrica a través de l’empresa pública Tractament i Selecció de Residus, SA, (TERSA).  Des de el mes de febrer, Barcelona Energia ja representa en el mercat elèctric tota l’energia verda que gestiona i explota, uns 200 GWh/any.

Barcelona Energia és la comercialitzadora elèctrica 100% pública més gran de l’Estat. Ciutats com Cadis i Pamplona estan apostant aposten per models similars al de Barcelona. És un instrument de promoció i estímul de la generació energètica local i renovable (principalment energia solar), tant a nivell d’equipaments municipals com també per a la ciutadania de Barcelona (autogeneració – autoconsum). Els seus principals valors són:

  • Comercialitza energia renovable certificada amb garantia d’origen 100% renovable, que emet la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC).
  • És pública i promou una gestió de l’energia 100% pública i treballa de forma coordinada amb la resta de serveis de la ciutat i l’AMB.
  • Promou la generació local d’energia renovable amb l’objectiu de reduir les pèrdues energètiques associades al transport i a deixar de dependre de l’oligopoli elèctric actual. 
  • És transparent en la informació d'on prové l'energia subministrada i els costos del preu final facturat. 
  • Promou la cultura energètica de la ciutadania per millorar l’eficiència i l’estalvi. 
  • Permet una governança participada, obrint espais per tal que la ciutadania pugui tenir un paper actiu en la presa de decisions de la comercialitzadora. 
  • Situa al ciutadà al centre, treballant pel dret a l’energia i donar resposta a la llei 24/2015.