descobreix_el_potencial_energetic_del_teu_edifici

Millorar l’eficiència energètica per reduir el consum

L’eficiència energètica busca obtenir les mateixes prestacions amb menys recursos, és a dir, fer un ús adequat de l’energia per estalviar sense perdre qualitat de vida o serveis. L’eficiència és una de les claus que permetran fer realitat el canvi de model energètic a Barcelona.

Per assolir aquest canvi, el primer que hem de fer és reduir el consum energètic aplicant mesures d'estalvi i, en tot cas, fent sempre un ús més racional dels recursos de què disposem. I això ens implica a tots: des del mateix Ajuntament fins a la ciutadania.

El teu paper és crucial per reduir el consum d’energia i aconseguir que, entre tots, puguem gaudir d’una ciutat més eficient que garanteixi un futur sostenible i respectuós amb les persones i el medi ambient.

L’Ajuntament està treballant amb aquest objectiu i, per això, ja podem gaudir d’un enllumenat més eficient, de les primeres xarxes urbanes de calor i fred que fan servir fonts d’energia residuals, i de transports més sostenibles. A més, estem impulsant la rehabilitació energètica dels habitatges i la instal·lació de plaques solars als espais i edificis públics, afavorim els vehicles elèctrics i fem formació sobre eficiència energètica, entre altres mesures.