reduce_tu_consumo_electrico

A Barcelona, tu pots generar la teva pròpia energia

Barcelona afronta els mateixos problemes energètics que moltes altres ciutats: un consum elevat i, tot i l’esforç en incrementar la generació d’origen renovable i residual, encara amb una elevada dependència de recursos fòssils i nuclears. Aquest problema té una solució: augmentar la producció local d’energies netes.

A la ciutat de Barcelona podríem generar quasi el 50% de l’electricitat* que consumim a les llars si tinguessin instal·lades plaques solars fotovoltaiques a tots els terrats de ciutat. Descobreix quanta energia es pot produir a la ciutat consultant el Mapa de Recursos energéticos de Barcelona, on pots veure el potencial d’energia solar tèrmica (per l’aigua calenta) o d’energia solar fotovoltaica (per generar electricitat) del teu edifici.

Per això, l’objectiu de l’Ajuntament és aconseguir una ciutat que produeixi energia local i neta fins abastir el màxim possible dels consums municipals i particulars, amb una aposta clara per les energies renovables.

*Segons el Mapa de Recursos de Barcelona, el potencial de generació elèctrica solar total és de 1.191 GWh/any, equivalent al 50% aproximadament del consum elèctric del sector domèstic de la ciutat de Barcelona l’any 2012, considerant que s’han comptabilitzat les cobertes amb recurs i que disposen de les condicions adients per generar energia.