L’Ajuntament de Barcelona, a través de l’empresa pública Tersa, va promoure una campanya de finançament socialitzat (crowdlending) per finançar la construcció d’una instal·lació fotovoltaica al Centre Cívic Convent Sant Agustí.

La campanya, la primera d’aquestes característiques, va utilitzar la plataforma d’Ecrowd!, especialitzada en aquest tipus de finançament, i va aconseguir recaptar en menys de dues setmanes 105.000 euros per finançar la construcció de la instal·lació fotovoltaica.

La instal·lació té una potència de 32 kWp, i generarà anualment un total de 38.880 kWh d’electricitat (l’equivalent al consum elèctric de 17 llars), que es destinaran a l’autoconsum del mateix edifici del Centre Cívic Convent Sant Agustí. En total, es calcula que aquesta instal·lació generarà un estalvi anual d'emissions de gasos amb efecte d’hivernacle de 14.700 kg de CO2eq.

Què és el finançament socialitzat (crowdlending)?

La fórmula triada, el finançament socialitzat (crowdlending), permet a la ciutadania fer un préstec i anar-lo recuperant progressivament i amb interessos. Així, el crowdlending (crowd, ‘molta gent’, i lending, ‘deixar diners’) és una innovadora fórmula de préstec col·lectiu en què, a diferencia del que ocorre amb el finançament col·lectiu (crowdfunding), sí que es produeix un retorn dels diners aportats.

En aquest cas, als ciutadans que van invertir diners en el finançament de la coberta solar del Centre Cívic Convent Sant Agustí se’ls retornarà la quantitat aportada a un interès nominal del 0,95% anual (respecte al capital no retornat) i en quotes semestrals de capital i interessos que aniran rebent durant un total de cinc anys. El préstec mínim que es pot fer per participar en la campanya són 50 euros, i el màxim, 3.000 euros.

Aquesta campanya de finançament socialitzat (crowdlending) s’emmarca en el Programa d’impuls a la generació solar de Barcelona, que té com a objectiu augmentar i potenciar el nombre d’instal·lacions renovables a la ciutat, en espais i cobertes tant públics com privats, implicant-hi no només l’Administració local, sinó també particulars, empreses privades i altres col·lectius per, entre tots, fer-ho possible.