El Congrés de Transició Energètica i Ciutat (CTEC) té per objectiu posar en relleu el paper de les ciutats en l’impuls de la transició i la sobirania energètica i generar un debat al voltant del binomi ciutat-energia entre tots els actors implicats: ciutadania i societat civil, representants polítics i tècnics de les ciutats, Administració pública, organismes nacionals i internacionals, acadèmia, sector empresarial, etcètera.

La primera edició del CTEC es va celebrar a Barcelona els dies 6 i 7 de març de 2019 i va ser organitzat per l’Ajuntament de Barcelona, conjuntament amb les ciutats de Cadis, Madrid, Pamplona, València i Saragossa, i en col·laboració amb organitzacions nacionals i internacionals.

Al congrés hi va haver més de 400 inscrits provinents de 30 ciutats i pobles i 75 ponents que van abordar diferents temàtiques relacionades amb la transició energètica a la ciutat.

Per accedir a les ponències presentades durant el congrés podeu escriure a observatorienergia@bcn.cat