Enllumenat més eficient

L'enllumenat públic de Barcelona només representa aproximadament el 20 % del consum total d'energia dels serveis municipals. Compta amb més de 146.000 punts de llum que presenten una elevada disparitat de criteris i models, resultat d'anys de diferents renovacions urbanístiques i manteniments aïllats.

La gestió actual busca generar una imatge nocturna de la ciutat que homogeneïtzi els criteris estètics i funcionals, incorporant la tecnologia LED als punts de llum i alhora reduir el consum d’energia.

Si vols saber més sobre l'enllumenat eficient de Barcelona: PLA DIRECTOR D'IL·LUMINACIÓ

Xarxes centralitzades de calor i fred

La ciutat de Barcelona disposa de dues xarxes urbanes de climatització centralitzades: la xarxa de Llevant, que cobreix l'àrea del Fòrum-22@, i la de ponent, que cobreix la Zona Franca i el barri de la Marina del Prat Vermell. Les xarxes proveeixen els edificis d'aigua calenta i d’aigua freda per a calefacció i climatització i d'aigua calenta sanitària.

La centralització en la producció permet una millor eficiència energètica respecte a les solucions individuals amb calderes o equips d’aire condicionat. Els edificis a subministrar es connecten amb la central mitjançant una xarxa de canonades que vehiculen aigua calenta o aigua freda que s’ha produït a la central. La generació es fa aprofitant els recursos energètics residuals, com per exemple els de la planta de revaloració energètica del Besòs, o aprofitant el fred residual que es genera en el procés de regasificació del gas natural liquat al Port de Barcelona.

Actualment, les dues xarxes de calor i fred existents tenen una extensió superior als 24 km. Entre totes dues subministren una energia tèrmica total de 105 GWh/any i l’objectiu és anar-les ampliant.

Les xarxes són gestionades per empreses mixtes en les quals participa l’Ajuntament de Barcelona. Si vols saber-ne més: