La integració arquitectònica i paisatgística de l’energia solar

La transició cap a un model energètic més sostenible i autosuficient parteix del potencial de generació de les energies renovables, entre les quals destaca l’energia solar, probablement l’alternativa energètica amb més potencial:  és la més abundant, la més acceptada socialment i la més viable tècnicament i econòmicament.

La implantació dels captadors solars en l’entorn de les ciutats constitueix un dels gran reptes per assolir un paisatge urbà de qualitat. L’eficiència de les superfícies de captació ha de ser compatible, en aquest sentit, amb la integració dels diversos elements de les instal·lacions solars.

La configuració urbanística mateixa de la ciutat determina les possibilitats d’integració dels sistemes de captació. Factors com l’orientació dels carrers, la naturalesa dels teixits urbans i la exposició visual de la ciutat hi tenen un paper determinant. Per aquest motiu, les estratègies d’integració dels captadors solars són múltiples i sovint es basen en el fet d’atorgar-los altres funcions addicionals en l’envolupant de l’edifici.

Per això, l’Ajuntament ha cregut necessari establir criteris, eines i instruments que ajudin a difondre la cultura de la integració arquitectònica de l’energia solar en el paisatge urbà a Barcelona:

Criteris d’instal·lació de superfícies de captació solar

A continuació, es planteja un conjunt de criteris bàsics d’actuació perquè els projectistes apliquin les millor pràctiques professionals en la integració de l’energia solar als edificis.

 

Eina per a la integració solar

Descarregueu l’eina i descomprimiu el fitxer .zip on trobareu un fitxer Excel, acompanyat de diversos fitxers PDF, que us permetran simular les ubicacions recomanades per a la integració de captadors solars en edificis. Llegiu les instruccions d’us al fitxer "LLEGIR.txt". No es necessària cap instal·lació per a l’executable.

 

Recursos per a la integració solar

Descarregueu els recursos i descomprimiu el fitxer .zip, on trobareu la informació següent:

  • Integració solar en el paisatge urbà i en l’edificació
  • Criteris per a la integració
  • Fonaments de tecnologia solar i productes
  • Glossari, normativa i enllaços d’interès
   

Reflexions sobre l’energia solar tèrmica a Barcelona

Les Jornades de Reflexió Solar que va organitzar l’Agència de l’Energia de Barcelona el 2013 van establir unes conclusions que encara són vigents avui en dia.

Es van proposar 23 mesures agrupades en 7 línies d’actuació que permetien abordar 2 reptes:

  • La rehabilitació d’instal·lacions solars tèrmiques existents
  • La promoció de noves instal·lacions en àmbits diferents de la nova construcció.

Us recomanem revisar aquest interessant document que defineix un posicionament comú de tots els sectors implicats en les energies renovables.

Descarregueu-vos les conclusions