El Consorci de l’Agència d’Energia de Barcelona (AEB) està format per les administracions directament implicades en la gestió energètica i ambiental del seu àmbit d’actuació: l’Ajuntament de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, l’Institut Català d’Energia, la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat Politècnica de Catalunya.

 

Què fem a l’AEB?

L’Agència d’Energia de Barcelona té la missió d’impulsar el posicionament de Barcelona com una ciutat exemplar en el tractament dels temes energètics i la seva repercussió ambiental. Per aquest motiu, treballem perquè la ciutat assoleixi uns nivells òptims en la utilització i la gestió dels recursos energètics locals i en la promoció d’una demanda d’energia de qualitat, racional i sostenible.

La tasca de l’Agència s’orienta vers la millora de la qualitat ambiental i vers un desenvolupament sostenible de la ciutat a partir del foment de l’estalvi de l’energia, l’eficiència energètica, l’ús i el coneixement de les energies renovables, i l’optimització de la qualitat dels serveis relacionats amb aquest sector.

La finalitat és que Barcelona compleixi amb els compromisos ambientals i energètics adquirits tant en l’àmbit local (previstos en el Pla energètic i en l’Agenda 21) com en l’àmbit internacional (vegeu els compromisos internacionals de Barcelona).