Cap a un nou model energètic més sostenible

Les ciutats són responsables del 70 % de les emissions de CO2 que es generen al món i són especialment vulnerables als efectes del canvi climàtic per l'elevada densitat de població i de serveis que concentren. Així, les ciutats són part del problema, però també part imprescindible de la solució.

El model energètic actual es basa en el consum d’energia d’origen fòssil, que s’ha d’importar, i és una de les principals fonts d’emissions de gasos amb efecte d'hivernacle. En canvi, l’energia generada a partir de recursos locals (renovables i residuals) representa només el 2 % del total que es consumeix a la ciutat.

Barcelona és una ciutat amb una llarga tradició en la lluita contra el canvi climàtic i des del 2002 ha anat desenvolupat diverses actuacions de planificació amb l’objectiu de reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, augmentar la generació d’energia renovable i local, millorar l’eficiència energètica i adaptar-se als impactes esperats.