A Barcelona ciutat es matriculen el 15 % dels vehicles elèctrics (VE) de l’Estat espanyol i el 38 % dels que ho fan a Catalunya. Això suposa que és capdavantera en l’adopció de mesures d’impuls del vehicle elèctric i un model de referència per a altres ciutats del món.

Pla director del vehicle elèctric

Línia estratègica de l’Ajuntament per afavorir la mobilitat sostenible a través de la implantació del VE a la ciutat. Aquest tipus de vehicle contribueix a la reducció d'emissions contaminants i a la millora de la qualitat de l'aire de Barcelona, a més de disminuir la contaminació acústica i impulsar el desenvolupament de fonts d’energia local.

Entre altres mesures, s’ha posat en marxa la Plataforma LIVE, oberta a totes les entitats públiques i privades relacionades amb la mobilitat sostenible, fonamentalment vehicles elèctrics i de GNC (gas natural comprimit), amb l’objectiu de desenvolupar projectes, polítiques estratègiques i nous models de negoci i crear xarxa de coneixement.

Consulta aquí el Pla director del vehicle elèctric de Barcelona

Si tens un vehicle elèctric, demana aquesta targeta

La targeta del vehicle elèctric ofereix la possibilitat de fer recàrregues elèctriques a la xarxa de punts de recàrrega a la via pública sense cost.

A més, les persones que disposin d’un vehicle 100 % elèctric podran utilitzar gratuïtament les zones d’aparcament habilitades de la ciutat (places verdes i blaves) segons la regulació horària de cada zona.