14 June, 2019 - 14:20

Energia. L’Ajuntament de Barcelona celebrarà la Setmana de l’Energia amb activitats, xerrades i visites per promoure l’estalvi i l’eficiència energètica.

La Fàbrica del Sol ha elaborat tot un seguit d’activitats obertes a tothom, així com xerrades en relació amb la conscienciació sobre l’estalvi energètic, la posada en valor de l’acció individual, sobre les diferents sortides en relació amb la generació renovable i local d’energia, i el foment de les instal•lacions d’autoconsum.

L’Ajuntament de Barcelona s’acollirà, a partir de dilluns 17 de juny i fins dissabte 22, a la Setmana de l’Energia 2019, a la celebració de la Setmana Europea de l’Energia Sostenible (European Sustainable Energy Week), amb l’organització de visites i activitats a diversos equipaments de Barcelona, amb l’objectiu de fomentar la transició energètica i posar l’èmfasi en la implicació activa de les persones.

La Fàbrica del Sol ha elaborat tot un seguit d’activitats obertes a tothom, així com xerrades en relació amb la conscienciació sobre l’estalvi energètic, la posada en valor de l’acció individual, sobre les diferents sortides en relació amb la generació renovable i local d’energia, i el foment de les instal•lacions d’autoconsum.

La Setmana Europea de l’Energia Sostenible és una campanya de conscienciació que pretén sensibilitzar la societat amb relació a l’estalvi, l’eficiència i la generació energètics.

Barcelona participa en les estratègies globals i suma esforços per esdevenir més resilient i autosuficient en l’àmbit local, amb l’objectiu de minimitzar el seu impacte global per fer front al canvi climàtic. La transició energètica de la ciutat es basa en els dos principis següents:

-Generació renovable i local. La ciutadania ha de ser un actor clau en l’increment de la generació renovable i local d’energia, i en el foment de les instal•lacions d’autoconsum.

-Democràcia energètica. La ciutadania ha de participar en les polítiques energètiques del territori i ha de tenir un paper actiu i responsable en el seu consum energètic, cosa que implica canviar els hàbits, fer un ús racional de l’energia, optimitzar-ne la demanda i cobrir-la amb màquines més eficients. Cal posar a l’abast de la ciutadania les eines necessàries perquè el canvi sigui possible i real.

A Catalunya, la Setmana de l’Energia l’organitzen l’Institut Català d’Energia (ICAEN), la Diputació de Barcelona, la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, la Diputació de Girona, el Centre d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les comarques de Girona (CILMA), la Diputació de Tarragona i la Diputació de Lleida, a més del mateix Ajuntament de Barcelona.