10 Març, 2019 - 10:10

Hi han participat 62 edificis públics, 15 més que en la primera edició.

Durant tot el mes, els 62 edificis municipals que hi van participar van deixar de consumir un total de 407.377 kWh d’electricitat, 5.779 metres cúbics d’aigua i 815.978 kWh de gas. Aquest estalvi equival al consum de 1.630 famílies de quatre membres en un mes pel que fa a l’electricitat, el de 516 famílies pel que fa a l’aigua i el de 2.040 famílies pel gas.

L’objectiu de la Marató d’Estalvi Energètic és que les persones que fan ús dels edificis i equipaments municipals (la ciutadania i els treballadors), prenguin consciència de l’energia i l’aigua que es consumeix.

L’ús responsable de l’energia permet que amb poques accions quotidianes se’n redueixi significativament el consum: utilitzar només mig dipòsit de la cadena del vàter, pujar les escales a peu en comptes d’utilitzar l’ascensor o programar un nivell adient de la temperatura de climatització. La voluntat és que aquestes accions perdurin en el temps.

El mes de febrer és, estadísticament, el mes amb un consum energètic més elevat, ja que sol ser un dels mesos més freds de l’any i hi ha una important càrrega energètica pel consum de calefacció.

La sostenibilitat a les institucions

La Marató d’estalvi Energètic és un projecte que es treballa també en el marc del Programa Ajuntament + Sostenible, que té la finalitat d’estendre la cultura de la sostenibilitat entre tots els treballadors i treballadores municipals, i pretén reduir l’impacte ambiental negatiu de l’activitat municipal, fomentar l’equitat i la transformació cap a una societat més justa, impulsar una economia i una producció sostenibles i liderar el canvi amb l’exemple propi.