26 October, 2020 - 10:19

Onze escoles de la ciutat se sumen als quinze centres que ja incorporaven instal·lacions de generació d’energia solar fotovoltaica als seus edificis i s’incrementa, en més d’un 250%, la potència instal·lada en centres educatius a Barcelona.

Onze escoles de la ciutat se sumen als quinze centres que ja incorporaven instal·lacions de generació d’energia solar fotovoltaica als seus edificis i s’incrementa, en més d’un 250%, la potència instal·lada en centres educatius a Barcelona.

En concret són les escoles Ítaca, Pegaso, Pare Poveda, Ferran Tallada, Alexandre Galí i Nabí, l’Escola Bressol Municipal El Vent i els instituts Dr. Puigvert, Barri Besòs, Ernest Lluch i Rambla Prim.

Són projectes repartits equitativament per la ciutat, impulsats per l’Agència de l’Energia de Barcelona, i executats amb el suport de BIMSA, que han suposat una inversió d’1,4 milions d’euros. D’aquestes instal·lacions, sis ja estan pràcticament acabades i la resta ho estaran abans que acabi l’any.

Gràcies a aquestes noves instal·lacions, la ciutat té 475 kWp nous de potència fotovoltaica instal·lada, fet que permetrà generar aproximadament 570.000 kWh/any, l’equivalent al consum elèctric de 247 llars. Amb això s’estalviaran uns 205.000 kg de CO2 equivalent a l’any.

En concret, la potència que s’ha instal·lat a cada escola és la següent:

Escola Potència instal·lada  en kWp
1 Escola Ítaca 43
2 CEIP Pare Poveda 39
3 EBM El Vent 19
4 Escola Ferran Tallada 40
5 CEIP Alexandre Galí  (IES Narcís Monturiol) 45
6 Institut Barri Besòs 53
7 CEIP Pegaso 91
8 Institut Doctor Puigvert 47
9 IES Ernest Lluch 26
10 Escola Nabí 36
11 Institut Rambla Prim 36
Total de potència instal·lada 475 kWp

Energia per a l’escola i per compartir

L’energia que produeixen aquestes instal·lacions l’utilitza directament l’escola, ja que, precisament, aquests centres fan el seu consum durant les hores del dia, en el mateix moment en què hi ha sol. En els moments en què hi ha generació però no hi ha consum (per exemple en caps de setmana i a l’estiu), actualment l’energia s’envia a la xarxa i se n’obté una compensació econòmica a la factura, a canvi. En un futur, però, les instal·lacions s’han deixat tècnicament preparades per poder proveir d’energia equipaments propers, mitjançant la modalitat d’autoconsum compartit, en cas que es consideri adequat.

La majoria d’actuacions s’han dut a terme en els terminis d’entre dues i tres setmanes i han consistit en la instal·lació de les plaques fotovoltaiques a les cobertes dels centres, així com de la resta de connexions i d’equips necessaris per poder aprofitar, de manera efectiva, l’energia que generen. Prèviament s’ha assegurat la viabilitat dels espais per poder col·locar-hi aquests elements i s’hi han incorporat mesures de prevenció de riscos laborals com ara escales, baranes i línies de vida que han de permetre mantenir la coberta i la instal·lació de generació.

Una eina educativa

En tots els centres s’han implementat mecanismes per fer un monitoratge tant de la producció de la instal·lació com dels consums d’energia elèctrica dels equipaments, fet que permet veure, de manera clara i senzilla, el comportament global del centre pel que fa a l’electricitat i disposar de lectures contínues, tant de producció com de consum. Totes les dades que es recullen a través d’aquest monitoratge les pot utilitzar la comunitat educativa per fer estudis estadístics o analitzar patrons de comportament i, per tant, incorporar aquests recursos als materials educatius de diverses matèries.

Alhora, les escoles que ho vulguin tenen a disposició material pedagògic específic per treballar temes energètics als seus centres. De fet, els instituts Dr. Puigvert, Barri Besòs i Rambla Prim ja havien participat prèviament en una prova pilot sobre programes educatius vinculats a l’eficiència energètica, que ara es complementen amb la instal·lació d’aquests sistemes de generació fotovoltaica.

La generació fotovoltaica és una aposta de ciutat, i l’objectiu és que esdevingui una quotidianitat. Per això les escoles són equipaments clau on desenvolupar actuacions d’eficiència i generació d’energia. Principalment perquè és des d’on millor es pot incidir en els nens i nenes, des de ben petits, i, per extensió, en les seves famílies, per tal que coneguin de primera mà la importància de fer un bon ús de l’energia i els costos de generar-la, i percebin la importància de transitar cap a un nou model energètic més renovable i de proximitat.

La generació d’energia: clau per combatre l’emergència climàtica

Un dels objectius de la Declaració d’emergència climàtica  amb la qual es va comprometre la ciutat és apostar per augmentar la generació d’energia fotovoltaica. Això també ho recull el Programa d’impuls a la generació solar fotovoltaica, que es va començar a desplegar ja fa pràcticament quatre anys i que, entre altres línies d’actuació, busca incorporar generació fotovoltaica als equipaments municipals.

A l’inici d’aquest programa, a la ciutat hi havia una potència instal·lada d’1 MW, aproximadament, i amb l’acabament d’aquestes escoles així com de la resta d’equipaments municipals als quals s’ha incorporat generació d’energia en aquesta primera fase està previst doblar aquesta potència.  Alhora, s’està treballant en 30 projectes més, que s’aniran executant a mesura que es disposi de dotació pressupostària.

Servei d’Informació a l’autoconsum

Darrere el programa d’impuls a la generació solar hi ha un equip de persones de l’Agència de l’Energia que desenvolupen diferents accions que permeten incrementar el nombre d’instal·lacions i la potència fotovoltaica a la ciutat, tant en l’àmbit públic com en l’àmbit privat.

Per promoure la generació fotovoltaica en l’àmbit privat una de les accions que s’ha dut a terme darrerament des de l’Agència d’Energia és la creació d’un servei d’informació a l’autoconsum. Mitjançant aquesta oficina qualsevol ciutadà pot resoldre dubtes, demanar una primera anàlisi de potencial i fins i tot acompanyament en el procés d’execució de la instal·lació, sempre amb l’objectiu que les instal·lacions de generació fotovoltaica en cobertes residencials i de terciari esdevinguin una realitat.

Us podeu posar en contacte amb el servei d’informació a l’autoconsum a través de l’adreça electrònica següent: autoconsum@bcn.cat