Suport als professionals de les energies renovables

El canvi a un model energètic més eficient i sostenible afavorirà el desenvolupament de solucions tecnològiques innovadores, millorarà la competitivitat de la ciutat de Barcelona i impulsarà el sector de les energies renovables.

Aquest sector professional ha estat castigat per la crisi dels darrers anys i pels constants canvis normatius de la legislació energètica, que afavoreix un sistema energètic centralitzat i amb unes regles de joc molt definides.

Amb les mesures i actuacions previstes en el procés de transició cap a un nou model energètic, l'Ajuntament també vol reactivar i impulsar un sector empresarial de proximitat compromès amb les energies renovables i l'eficiència energètica, que pugui generar nova ocupació de qualitat.

Aquesta reactivació i la creixent demanda de generació renovable també obriran noves oportunitats de formació que motivaran els estudiants a apostar per sortides professionals vinculades a les energies renovables.