programa_dimpuls_a_la_generacio_denergia_solar

El sol és la principal font d’energia de la Terra i Barcelona gaudeix de moltes hores de sol durant tot l'any. Si aprofitem l'energia solar, a Barcelona tenim un enorme potencial energètic.

Concretament disposem d’una superfície de captació de gairebé 8 milions de m2, amb la qual podem generar de l'ordre de 1.191 GWh/any d'energia solar fotovoltaica i 5.945 GWh/any d'energia solar tèrmica, segons les dades del Mapa de recursos energètics.

Per això, l'Ajuntament impulsa l’aprofitament de les cobertes, els terrats i l'espai públic de la ciutat com a espais de generació d’energia, a través del nou Programa d'impuls a la generació d'energia solar a Barcelona.

Aquest programa treballa sobre quatre àmbits d'actuació en el període 2017-2019 i pretén incrementar en més d’un 20 % la potència instal·lada fins ara:

El Programa d’impuls a la generació d’energia solar a Barcelona és una aposta decidida per un canvi de model basat en la generació distribuïda a partir de l’ús d’energies netes. També dibuixa el camí cap a la democratització de l’energia i la participació i la implicació de tothom (administració, ciutadania i empresariat) en el canvi de model energètic.

Aquest programa serà un dinamitzador del sector professional de les energies renovables que ha patit les limitacions del marc legislatiu vigent, amb l’increment de la demanda d’instal·lacions i la creació d’ocupació de qualitat. Es vol aconseguir que l’autoconsum, l’autoproducció i la generació renovable i local esdevinguin una qüestió de quotidianitat.