Aquest programa, també conegut com Barcelona Mercat Laboral Reservat, fomenta l’ocupació de les persones amb dificultats d’accés al mercat de treball. Està liderat per l’Institut Municipal de Serveis Socials de l’Ajuntament de Barcelona i compta amb la col·laboració de les entitats socials, representades per ECAS (Entitats Catalanes d’Acció Social), FEICAT (Empreses d’Inserció de Catalunya) i Creu Roja, a més del teixit empresarial de la ciutat.

Es tracta d’un mercat laboral reservat a les persones en risc d’exclusió social gràcies al qual les organitzacions troben la persona que millor encaixa amb les seves necessitats de contractació laboral, seguint criteris d’ocupació per competències. El treball en xarxa entre Serveis Socials i un equip de professionals permet oferir assessorament i suport en la selecció del millor perfil i acompanyar la persona candidata de manera individual en la seva adaptació al nou lloc de treball.

El Programa Làbora vincula l’empresa a un projecte de responsabilitat social i, al mateix temps, fa que diferents sectors econòmics formin part d’una iniciativa que treballa per afavorir la igualtat d’oportunitats entre la ciutadania.

En aquest sentit, les empreses del sector de les energies renovables es beneficien d’incentius econòmics i de bonificacions per a la contractació de persones inscrites en aquest programa.