Aquesta mesura de govern va ser aprovada per l’Ajuntament el juliol de 2016 amb un pressupost de 130 milions d’euros. La seva aprovació demostra que la ciutat treballa per crear el seu propi model energètic basat en el subministrament d’energia 100 % renovable, amb zero emissions i accessible a tothom de manera democràtica.

Aquest canvi s’ha de fer amb temps, ja que suposa implicar la ciutadania i capacitar-la per prendre decisions sobre l'energia, repensar les solucions de finançament, dissenyar nous models de governança adequats, i entendre la planificació urbana com a eina per avançar cap a un futur sostenible i baix en carboni.

És una aposta per la sobirania energètica, per reduir el consum d’energia mitjançant l’eficiència energètica, l’autoconsum, i l’ús responsable de l’energia i per una màxima generació energètica local utilitzant els recursos propis, ja siguin renovables (com el sol) o residuals, i per assegurar un subministrament bàsic per a tots els ciutadans. Així mateix, s’han de resoldre els problemes que planteja l’actual normativa energètica i s’ha de fer de la col·laboració ciutadana una qüestió estratègica.

En resum, l’Ajuntament lidera una nova política real que ha de permetre assolir la transició cap a la sobirania energètica, col·locant les necessitats de les persones i les qüestions energètiques al centre de les prioritats municipals.