Aplica aquests consells per estalviar energia

El consum residencial de Barcelona representa un percentatge del 29 % del total d'energia consumida a la ciutat. D’aquest consum a les llars, aproximadament el 33 % prové de l'aigua calenta sanitària; el 19 %, de la calefacció; el 26 %, dels equipaments (electrodomèstics i altres aparells); el 7 %, de la il·luminació; l’1 %, de la refrigeració; i el 13 % restant, d’altres serveis. Aquestes dades corresponen al darrer balanç d’energia de Barcelona, publicat el 2017.

Tenint en compte aquestes dades, et recomanem algunes mesures que pots aplicar per estalviar energia, i per reduir l’import de la factura de la llum i les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle: