El Pla Clima pretén ser una visió integradora de les mesures per fer front al canvi climàtic, que permeti assolir els objectius del nou Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses per l’Energia i el Clima que ha signat l’Ajuntament de Barcelona.

El Pla Clima té un horitzó temporal al 2030, i inclou objectius i mesures estratègiques curt termini (2018-2020) i a mig – llarg termini (2021-2030). Té 4 eixos estratègics: mitigació, adaptació/resiliència, justícia climàtica i impuls a l’acció ciutadana.

Per què un pla Clima

Actuar el més aviat possible per fer front als efectes actuals i futurs del canvi climàtic és un factor d’oportunitat amb la generació de llocs de treball, amb la innovació i la millora del mateix coneixement sobre la ciutat, la reducció dels riscos associats a les vulnerabilitats de la ciutat davant el canvi climàtic, etc. El preu que la ciutat hauria de pagar si reacciona tard seria massa alt per a tothom.

El Pla Clima esdevé una oportunitat per sumar esforços i fer de Barcelona una ciutat pionera que es fa responsable de la seva contribució al canvi climàtic i que es prepara per ser menys vulnerable als seus efectes i més equitativa i participativa.