L’Agència d’Energia de Barcelona va desenvolupar el Pla d’energia, canvi climàtic i qualitat de l’aire per al període 2011-2020 (PECQ). Aquest pla proposa actuacions transversals i ambicioses per donar resposta al compromís signat per Barcelona en el marc del Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses de la Unió Europea: de reduir un 20 % les seves emissions de gasos amb efecte d'hivernacle associades a l'activitat municipal l'any 2020.