Barcelona Energia

Barcelona Energia

Barcelona Energia, és la comercialitzadora elèctrica pública de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. La seva missió és contribuir a la transició cap a un model energètic sostenible potenciant l’autoconsum, la generació de proximitat i l’energia 100% verda.

Barcelona Energia ha començat a subministrar, de forma progressiva, electricitat a edificis i equipaments municipals de l’Ajuntament de Barcelona. Un cop acabi el traspàs donarà servei a 3.908 punts i 19 organismes i entitats del grup d’empreses municipals. A partir de 2019, també obrirà el servei als equipaments de l’Àrea Metropolitana i a la ciutadania per a un màxim de 20.000 habitatges.

Notícies

11 July, 2019 - 09:23h

Mesures urgents per fer front a l’emergència climàtica

Medi ambient i sostenibilitat. A la tardor s’activaran a la ciutat actuacions en l’àmbit de la mobilitat, l’urbanisme, els entorns escolars, l’energia i la gestió de residus.

14 June, 2019 - 14:20h

A la Setmana de l'Energia, estalvi i eficiència energètica

Energia. L’Ajuntament de Barcelona celebrarà la Setmana de l’Energia amb activitats, xerrades i visites per promoure l’estalvi i l’eficiència energètica.

14 June, 2019 - 14:13h

Com beneficia la rehabilitació energètica a la nostra salut?

Energia i salut. Presentació de l’estudi “Impacte en la salut de la rehabilitació energètica d’edificis residencials” .

5 June, 2019 - 14:06h

Oberta la licitació per construir la primera instal·lació fotovoltaica socialitzada de Barcelona

Energia. Fins al 19 de juliol estarà obert el període de licitació per construir una instal·lació fotovoltaica al Centre Cívic Convent Sant Agustí, la primera de la ciutat de Barcelona finançada a través de micropréstecs ...