Barcelona Energia

Barcelona Energia

Barcelona Energia, és la comercialitzadora elèctrica pública de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. La seva missió és contribuir a la transició cap a un model energètic sostenible potenciant l’autoconsum, la generació de proximitat i l’energia 100% verda.

Barcelona Energia ha començat a subministrar, de forma progressiva, electricitat a edificis i equipaments municipals de l’Ajuntament de Barcelona. Un cop acabi el traspàs donarà servei a 3.908 punts i 19 organismes i entitats del grup d’empreses municipals. A partir de 2019, també obrirà el servei als equipaments de l’Àrea Metropolitana i a la ciutadania per a un màxim de 20.000 habitatges.

Notícies

energia solar

17 Gener, 2019 - 12:35h

La transició energètica, a debat al Congrés d'Energia de Catalunya

Energia. Durant els dies 12 i 13 de febrer se celebrarà a Barcelona el 6è Congrés d'Energia de Catalunya, que abordarà la Transició Energètica catalana, així com els reptes i oportunitats que haurà d'afrontar ens els pròxims anys.

28 December, 2018 - 10:49h

Més energia solar per a una ciutat sostenible i autosuficient

Medi ambient i sostenibilitat. La generació d’energia solar es duplicarà en el període del 2015 al 2019.

12 December, 2018 - 16:23h

Info Barcelona novembre 2018

Principals fites i mesures del Govern municipal durant el novembre del 2018.

23 Novembre, 2018 - 09:11h

Instal·lació de plaques fotovoltaiques a la coberta a la seu del districte i a la Biblioteca Clarà

Obres. Les obres es duran a terme durant el mes de desembre.