El consum dels edificis i equipaments municipals representa al voltant del 50 % de la despesa energètica municipal total. És per això que es considera de gran importància actuar sobre aquests equipaments per tal de promocionar les mesures de transició energètica i de generació local d’energies netes, pel seu caire exemplificador davant de la ciutadania.

Actualment ja s'ha instal·lat sistemes de generació fotovoltaica en més de 60 edificis municipals i 12 pèrgoles generadores d’energia en parcs i places de la ciutat. També s’han instal·lat sistemes d’energia solar tèrmica per dotar d’aigua calenta sanitària equipaments esportius com les piscines Picornell i l’estadi Joan Serrahima.

Les mesures d'actuació s'articulen a través del Pla de millora energètica dels edificis municipals (PEMEEM), que té com a objectiu l’estalvi d’energia i la incorporació d’energies renovables en els edificis municipals, i del Programa d'impuls a la generació d'energia solar a Barcelona que promou l’aprofitament de les cobertes i l'espai públic com a espais de generació d’energia.

 

 

Quanta energia genera Barcelona?

La ciutat compta amb 12 pèrgoles en l’espai públic que suposen una potència instal·lada de 752 kWp i una generació de 940 MWh, equivalent al consum de 500 llars i un estalvi d’emissions de CO2eq de 339 tones. I 1 MWp de potència instal·lada fotovoltaica en edificis i equipaments municipals, que suposen una generació de més de 1,2GWh, equivalent al consum d’unes 580 llars i un estalvi d’emissions de 480 tCO2eq.

En aquest mapa trobaràs on es troben aquests elements de generació, quanta energia generen i l’estalvi en consum energètic i en emissions de CO2 que suposen.

Informació complementària