El consum dels edificis i equipaments municipals representa al voltant del 50 % de la despesa energètica municipal total. Així doncs, es considera de gran importància actuar sobre els aquests equipaments per tal d’aconseguir un estalvi d’energia i d’emissions. Al mateix temps, les actuacions en edificis municipals són una eina clau per a la promoció de les mesures de transició energètica i de generació local d’energies netes, pel seu caire exemplificador davant de la ciutadania.

Actualment ja s'ha instal·lat sistemes de generació fotovoltaica en nombrosos edificis municipals, com ara escoles bressol, escoles de primària i instituts de secundària, centres cívics, casals municipals, seus de districte, biblioteques públiques i pèrgoles de parcs i ciutats. També s’han instal·lat sistemes d’energia solar tèrmica per dotar d’aigua calenta sanitària diversos equipaments esportius com les piscines Picornell i l’estadi Joan Serrahima.

Les mesures d'actuació s'articulen a través del Pla de millora energètica dels edificis municipals (PEMEEM), que té com a objectiu l’estalvi d’energia i la incorporació d’energies renovables en els edificis i les instal·lacions municipals, tot posicionant l'Ajuntament de Barcelona com una administració altament sostenible en la gestió dels seus propis equipaments.

Les energies renovables que el PEMEEM considera per als edificis municipals són:

  • Energia solar fotovoltaica
  • Energia solar tèrmica
  • Energia minieòlica
  • Energia geotèrmica
  • Biomassa