Barcelona Energia

Barcelona Energia

L'Ajuntament de Barcelona, a través de l’Agència d'Energia de Barcelona i el programa i.lab, amb el suport de la Fundació BIT Habitat, llancen el repte “Paviments generadors: com podem incorporar la generació renovable local als paviments de la ciutat?” per conèixer solucions potencials de generació renovable local en paviments i analitzar la viabilitat d’implantar-les en carrers, places i vies d’accés a Barcelona.

Amb aquest objectiu, es busquen solucions per fer una prova pilot de generació renovable en paviments i avaluar-ne els resultats durant sis mesos.

14 June, 2019 - 14:13

Energia i salut. Presentació de l’estudi “Impacte en la salut de la rehabilitació energètica d’edificis residencials” .

Es tracta d’un estudi promogut per l'IREC (Institut de Recerca en Energia de Catalunya), i presenta els estalvis econòmics potencials que podria tenir el sistema de salut, derivats d'actuacions de rehabilitació energètica en habitatges vulnerables. L'article, titulat "Health and related economic effects of residential energy retrofitting in Spain", s'ha publicat a la revista "Energy Policy".

L’Ajuntament de Barcelona participa en l’acte de presentació de l’estudi “Impacte en la salut de la rehabilitació energètica” que tindrà lloc el proper dimarts 18 de juny a les 18.30 h a la sala d’actes del Col·legi d’Arquitectes (COAC).

Cristina Castells, de la Direcció d’Energia i Qualitat Ambiental intervindrà en la sessió per explicar la importància de la rehabilitació energètica per assolir nivells de confort i habitabilitat.

Es tracta d’un estudi promogut per l’IREC (Institut de Recerca en Energia de Catalunya), i presenta els estalvis econòmics potencials que podria tenir el sistema de salut, derivats d’actuacions de rehabilitació energètica en habitatges vulnerables. L’article, titulat “Health and related economic effects of residential energy retrofitting in Spain”, s’ha publicat a la revista “Energy Policy”.

Aquests estalvis suposarien una millora en les condicions de salubritat dels habitatges, amb una reducció del cost d’atenció sanitària, tant en despeses en medicines com en costos derivats de baixes laborals, tenint en compte que es pot arribar a reduir un 15% el nombre de llars amb almenys una persona malalta.

Els beneficis de la rehabilitació energètica, també en termes de salut, suposen un valor afegit per als ocupants i el sistema sanitari, i alhora són arguments positius per promoure la renovació del parc d’habitatges.

Més informació.