15 June, 2017 - 16:57

Ajuts rehabilitació. Descobreix tots els programes i subvencions dels nous ajuts a la rehabilitació de l'Ajuntament de Barcelona, destinats a promoure l'eficiència energètica, la rehabilitació d'interiors i edificis.

 

El Consorci de l’Habitatge de Barcelona manté oberta, des del 30 de març i fins al 31 de desembre de 2017, la nova convocatòria d’ajuts a la rehabilitació, que inclou ajuts per a la rehabilitació energètica, la reforma de l’interior d’habitatges i ajuts per a la rehabilitació d’edificis adreçats a comunitats de propietaris.

La convocatòria d’enguany destinarà 46,6 milions d’euros en ajuts a la rehabilitació amb l’objectiu de garantir un habitatge digne a tota la ciutadania, tot millorant el benestar i la qualitat de vida de les persones. Entre les novetats d’aquest 2017, s’inclouen:

  • Ajuts de fins a 20.000€ (si els ingressos familiars no superen els 25.000€ anuals)
  • Programes específics per impulsar i prioritzar l’estalvi energètic d’edificis i l’eficiència energètica
  • Programa per a la rehabilitació d’interiors, amb cobertura del 100% de la inversió si l’habitatge se cedeix a la Borsa d’Habitatge
  • Les comunitats de propietaris també poden sol·licitar ajuts

 

Els ajuts a la rehabilitació també serveixen per impulsar l’accessibilitat i habitabilitat dels habitatges. Entre els àmbits de millora inclosos, es preveuen actuacions per millorar les condicions tèrmiques i l’aïllament acústic dels pisos, per garantir que disposin d’instal·lacions adients i lliures de materials contaminants.

Els ajuts a la rehabilitació de 2017 s’emmarquen en les polítiques d’habitatge del govern municipal, definides al Pla pel Dret a l’Habitatge 2016-2025, que busquen incrementar el nombre d’habitatges de lloguer assequible disponibles a la ciutat i incorporen barems socials en la sol·licitud d’ajuts i subvencions.

 

Vols generar la teva pròpia energia?

La convocatòria d’ajuts a la rehabilitació 2017 promou actuacions per fomentar l’eficiència energètica, com impulsar la generació d’energia a través de plaques solars tèrmiques o fotovoltaiques.

En aquest sentit, es preveuen subvencions de fins al 60% del cost de l’actuació, tant en sol·licituds individuals com en nom de la comunitat de propietaris. A més, també es finançarà el 100% del cost de l’auditoria energètica, sempre que es realitzi alguna de les actuacions que contempla l’auditoria.

Sabies que millorar l’aïllament exterior de l’edifici permet reduir el consum energètic? Les actuacions de rehabilitació energètica permeten estalviar i ser més eficients energèticament, a més de garantir un habitatge en bones condicions que repercuteixi en la salut de les persones que hi viuen.

 

Vols rehabilitar l’interior del teu habitatge?

Necessites canviar la teva banyera per una dutxa? Vols incorporar una plataforma elevadora per accedir al teu habitatge?

La nova convocatòria de rehabilitació inclou subvencions per suprimir barreres arquitectòniques, millorar la xarxa de subministraments o canviar els tancaments de portes i finestres per aïllar acústicament l’habitatge.

Les ajudes per a obres a l’interior d’habitatges es destinen a les residències habituals que estan habitades. En cas que siguin habitatges buits, aquests es podran acollir als ajuts amb el compromís d’incorporar-los a la Borsa de Lloguer Social un cop rehabilitats.

 

Vols rehabilitar el teu edifici i els espais comuns?

Rehabilitar l’estructura dels edificis, per dins i per fora, permet millorar la qualitat de vida de les persones que hi viuen: instal·lació d’ascensors, construcció de rampes, rehabilitació d’escales i celoberts, reparació d’elements i instal·lacions deficients…

Els nous ajuts a la rehabilitació d’edificis per a comunitats ofereixen subvencions de fins a 60.000€ per reparar les patologies estructurals i els elements comuns dels edificis perquè siguin segurs, accessibles i energèticament sostenibles.

Alhora, aquestes actuacions també contribueixen a tenir un espai públic digne i segur per a la ciutadania, a més de fomentar la rehabilitació del parc d’edificis existent. D’aquesta manera, els edificis d’habitatges buits es podran acollir als ajuts sempre que, un cop rehabilitats, s’incorporin a la Borsa de Lloguer Social per un període no inferior a cinc anys.