23 Novembre, 2018 - 09:11

Obres. Les obres es duran a terme durant el mes de desembre.

La seu del districte i la coberta de la Biblioteca Clarà instal·laran una planta fotovoltaica integrada a l’edifici per avançar cap a un model energètic més sostenible. Aquestes actuacions s’emmarquen dins el Programa d’impuls a la generació d’energia solar a Barcelona.

El Programa d’impuls a la generació d’energia solar a Barcelona té com objectius reduir l’impacte ambiental derivat del consum i la generació d’energia, garantir els subministraments bàsics a la ciutadania i augmentar l’autonomia energètica de la ciutat.

Les obres es duran a terme durant el mes de desembre. Inici previst el 10/12 amb finalització prevista mes de gener de 2019.