27 May, 2019 - 13:39

Energia. El 6 de juny torna la Conferència Energy Days per debatre sobre la transició energètica.

L'Ajuntament de Barcelona participa en la Conferència Energy Days, organitzada per la UPC i l'agència europea Fusion for Energy, el proper 6 de juny a partir de les 9.30 hores a la sala d'actes de l'EEBE-UPC al Campus Diagonal-Besòs.

Entre els temes més destacats, aquest any es parlarà de la visió europea de la situació energètica a través de les presentacions de Megan Richards, directora de política energètica de la Comissió Europea; de Xavier Gabarrell, director de l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals i de Jesús Izquierdo, de l’Agència Europea de Fusion for Energy entre altres.

Els Energy Days són un cicle d’activitats que s’organitzen a escala europea per part d’entitats, governs i associacions per promoure la transició energètica. Tots els països que formen part de la Unió Europea impulsen les seves activitats per parlar de la importància de promoure l’energia sostenible, neta i eficient.

El Barcelona Energy Days d’enguany, organitzats per la UPC, la Generalitat de Catalunya, i els Ajuntaments de Barcelona i Sant Adrià de Besòs, se centraran en diferents maneres d’aconseguir aquest objectiu. Professionals, experts i representants de la UE debatran sobre l’estratègia adequada per assolit aquesta transició energètica.

Més informació: Web d’Energy Days