30 July, 2018 - 08:23

Sostenibilitat i medi ambient. Als PAE de la ciutat s'hi pot trobar tota mena d'informació per rendibilitzar la inversió energètica als domicilis

Als PAE de la ciutat s'hi pot trobar tota mena d'informació per rendibilitzar la inversió energètica als domicilis

Ja fa gairebé dos anys que l’Ajuntament de Barcelona va posar en marxar els Punts d’Assessorament Energètic (PAEs) als deu districtes de la ciutat amb els objectius d’oferir informació referent a temes energètics al conjunt de la ciutadania i de promoure’n un ús més racional per impulsar la generació energètica local i renovable a nivell residencial.

EL PAE DE SANT MARTÍ
Rambla del Poblenou, 154
(a l’Oficina de l’Habitatge)
Dies feiners, de 8.30 a 14.30 h

Els PAE ofereixen informació i materials comunicatius a tota la ciutadania en matèria energètica com a servei universal. Les consultes més habituals tenen a veure amb les condicions adients de temperatura a la llar, el consum adequat, com estalviar energia, com entendre la factura elèctrica, com generar energia per l’autoconsum, etc.

Durant l’estiu, els PAEs també vetllen per mantenir la ciutadania informada i garantir que es compleixin els drets energètics dels veïns i veïnes.