L’Ajuntament de Barcelona treballa amb l’objectiu que l’accés a l’energia sigui un dret del qual tothom pugui gaudir en les millors condicions de qualitat, sostenibilitat i costos, tant per a les institucions públiques locals com per a la ciutadania. 

Barcelona Energia

Barcelona Energia, operador elèctric metropolità 

Barcelona Energia és la comercialitzadora elèctrica pública de Barcelona i l’àrea metropolitana. Té com a missió contribuir a la transició cap a un model energètic sostenible potenciant l’autoconsum, la generació de proximitat i l'energia 100% renovable certificada per la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC).  

Barcelona Energia subministra electricitat a edificis i equipaments municipals de l’Ajuntament de Barcelona i dona servei a 4.675 punts i 21 organismes i entitats del grup d’empreses municipals. També ofereix servei als equipaments de l’àrea metropolitana i a la ciutadania.  

El Plenari municipal de l’Ajuntament de Barcelona va aprovar el 31 de març de 2017 la creació d’una comercialitzadora pública d’energia elèctrica a través de l’empresa pública Tractament i Selecció de Residus, SA, (TERSA).  Des del mes de febrer, Barcelona Energia ja representa en el mercat elèctric tota l’energia verda que gestiona i explota, uns 200 GWh/any. 

Barcelona Energia és la comercialitzadora elèctrica 100% pública més gran de l’Estat. Ciutats com Cadis i Pamplona estan apostant per models similars al de Barcelona. És un instrument de promoció i estímul de la generació energètica local i renovable (principalment energia solar), tant pel que fa a equipaments municipals com també per a la ciutadania de Barcelona (autogeneració-autoconsum). Els seus valors principals són: 

 • Comercialitza energia renovable certificada amb garantia d’origen 100% renovable, que emet la CNMC. 
 • És pública i promou una gestió de l’energia 100% pública i treballa de manera coordinada amb la resta de serveis de la ciutat i l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 
 • Promou la generació local d’energia renovable amb l’objectiu de reduir les pèrdues energètiques associades al transport i a deixar de dependre de l’oligopoli elèctric actual.  
 • És transparent en la informació d'on prové l'energia subministrada i els costos del preu final facturat.  
 • Promou la cultura energètica de la ciutadania per millorar l’eficiència i l’estalvi.  
 • Permet una governança participada, obrint espais per tal que la ciutadania pugui tenir un paper actiu en la presa de decisions de la comercialitzadora.  
 • Situa el ciutadà en el centre, treballa pel dret a l’energia i dona resposta a la Llei 24/2015. 

Per a més informació: www.barcelonaenergia.cat 

 

Entendre la factura elèctrica 

L’Ajuntament ofereix diversos recursos divulgatius que ajuden a difondre una nova cultura de l’energia centrada a incrementar el coneixement sobre l’estalvi, l’eficiència energètica i l’ús racional de l’energia, així com la generació a partir d’energies renovables. 

L’objectiu és entendre com consumim l’energia, quines opcions ofereix el mercat energètic, si tenim més potència contractada de la necessària, i, en definitiva, com podem reduir l’import de les factures de subministrament energètic. 

Us recomanem que participeu en els tallers formatius de La Fàbrica del Sol o que us informeu sobre la potència, la tarifa i l’empresa subministradora que més us convenen als punts d’assessorament energètic

Subministrament bàsic garantit  

Per garantir el subministrament bàsic d’energia a tothom es requereixen mesures combinades que aconsegueixin canvis estructurals efectius que equilibrin les desigualtats que generen pobresa energètica. 

En aquest sentit, la mesura de govern de transició cap a la sobirania energètica, que va aprovar l’Ajuntament de Barcelona el juliol del 2016, determina que l’accés a l’energia és un dret bàsic i un objectiu cabdal de la ciutat i, per tant, planteja: 

 • Coordinar actuacions amb l’Àrea de Drets Socials, per identificar les persones vulnerables i posar en marxa les actuacions que calgui dur a terme. 
 • Establir criteris socials en totes les actuacions energètiques. 
 • Continuar la relació amb les empreses subministradores per evitar talls de subministrament. 
 • Posar en funcionament un servei d’informació, assessorament i acompanyament per resoldre problemes energètics de la ciutadania que ho necessiti, amb criteris de proximitat, accessibilitat i claredat, en equipaments de proximitat, com els punts d’assessorament energètic (a les oficines d’Habitatge) i La Fàbrica del Sol, entre altres. 
 • Elaborar campanyes informatives. 
 • Establir sistemes que permetin reinvertir part dels diners que actualment es destinen al pagament de factures energètiques en polítiques estructurals d’autoconsum i estalvi i eficiència energètica. 

En definitiva, es volen evitar més talls de subministrament i que les persones vulnerables tinguin garantit l’accés a l’energia. 

On podeu informar-vos-en?

L’Ajuntament de Barcelona ha habilitat els punts d’assessorament energètic, oficines especialitzades per oferir-vos la informació necessària.