El consum dels edificis i equipaments municipals representa al voltant del 50 % de la despesa energètica municipal total. És per això que es considera de gran importància actuar sobre aquests equipaments per tal de promocionar les mesures de transició energètica i de generació local d’energies netes, pel seu caire exemplificador davant de la ciutadania.

Actualment ja s'ha instal·lat sistemes de generació fotovoltaica en més de 100 edificis municipals i 17 pèrgoles generadores d’energia en parcs i places de la ciutat. També s’han instal·lat sistemes d’energia solar tèrmica per dotar d’aigua calenta sanitària equipaments esportius com les piscines Picornell i l’estadi Joan Serrahima.

Les mesures d'actuació s'articulen a través del Pla de millora energètica dels edificis municipals (PEMEEM), que té com a objectiu l’estalvi d’energia i la incorporació d’energies renovables en els edificis municipals, i del Programa d'impuls a la generació d'energia solar a Barcelona que promou l’aprofitament de les cobertes i l'espai públic com a espais de generació d’energia.

 

 

Quanta energia genera Barcelona?

La ciutat compta actualment amb 17 pèrgoles en l’espai públic i més de 100 edificis municipals que suposen una potència instal·lada total de 3.525 kWp i una generació de 4.358 MWh, equivalent al consum de pràcticament 1.900 llars i un estalvi d’emissions de CO2eq de 1.568 tones.

En aquest mapa trobaràs on es troben aquests elements de generació, quanta energia generen i l’estalvi en consum energètic i en emissions de CO2 que suposen.

Informació complementària