22 July, 2020 - 12:09

Properament es durà a terme la instal·lació d'una planta fotovoltaica integrada a la coberta d'aquest equipament amb l'objectiu d'avançar cap a un model energètic més sostenible.

Properament es durà a terme la instal·lació d'una planta fotovoltaica integrada a la coberta d'aquest equipament amb l'objectiu d'avançar cap a un model energètic més sostenible.

Aquesta actuació s’emmarca dins el Programa d’impuls a la generació d’energia solar a Barcelona, que té com a objectius reduir l’impacte ambiental derivat del consum i la generació d’energia, garantir els subministraments bàsics a la ciutadania, així com augmentar l’autonomia energètica de la ciutat.