31 May, 2018 - 15:34

Drets energA?tics. Durant els primers cinc mesos del 2018 els punts d’assessorament energètic han atès 17.641 persones, el doble que en el mateix període de l’any anterior.

Les atencions dels punts d’assessorament energètic (PAE) es multipliquen i són referència cada vegada per a més gent. Durant els cinc primers mesos del 2018, els PAE han atès una mitjana de 3.500 persones al mes enfront de les 1.900 persones del 2017.

Els punts d’assessorament energètic van néixer el 2017 per defensar els drets energètics de la ciutadania. En el segon any han ampliat i consolidat els serveis i se n’ha multiplicat el volum d’atenció respecte al 2017. De gener a maig del 2018 s’hi han atès 17.641 persones, el doble que en el mateix període del 2017, i s’han aturat 3.152 talls de subministrament de llum, de gas o d’aigua, un 56,5% més que l’any anterior.

Entre els nous serveis que ofereixen els PAE hi ha la sol·licitud del butlletí de reconeixement d’instal·lacions elèctriques i de gas, del qual s’han tramitat un total de 162 sol·licituds durant aquest any.

Teixit comunitari per lluitar contra la pobresa energètica

Durant el segon any de funcionament del servei, s’ha reforçat la sensibilització pel que fa a la pobresa energètica dels diferents agents de la xarxa comunitària dels barris mitjançant la difusió d’informació; la formació de les associacions, els comerços, les entitats i els equipaments, i el desplegament de convenis específics per detectar casos de pobresa energètica juntament amb els Bombers de Barcelona, els centres d’atenció primària (CAP) o el servei d’ajuda a domicili, entre altres.

El reforç en el teixit comunitari ha fet que el 21% de les atencions dels PAE hagin vingut derivats dels comerços, les entitats, els equipaments i els serveis dels barris.

Requeriments a subministradores energètiques

L’Ajuntament de Barcelona ha enviat un requeriment a tres de les principals subministradores energètiques perquè compleixin la Llei 24/2015 contra la pobresa energètica, no vulnerin els drets energètics del veïnat i deixin d’enviar comunicacions per l’impagament del deute a les llars vulnerables emparades per la llei.