5 July, 2018 - 13:54

Contractació Pública. Barcelona Energia, és la comercialitzadora elèctrica pública de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

L’Ajuntament de Barcelona adquireix energia elèctrica d’una comercialitzadora pública pròpia denominada Barcelona Energia.

La comercialitzadora d’energia elèctrica vol ser un instrument de promoció i estímul de la generació energètica local i renovable (principalment energia solar), tant a nivell d’equipaments municipals com també per a la ciutadania de Barcelona (autogeneració – autoconsum).

Barcelona Energia és una comercialitzadora d’energia verda i local, que facilitarà la generació i el consum d’energia adaptat a les necessitats de cadascú.