22 December, 2020 - 09:35

Smart City. El repte està enfocat a complir els objectius de l’Agenda 2030 de reduir la pobresa energètica i incrementar la generació d’energia solar.

L’empresa emergent IMPACT-E ha estat seleccionada per desenvolupar el repte DataCityLab, que, enguany, s’enfoca a complir els objectius de l’Agenda 2030 de reduir la pobresa energètica i incrementar la generació d’energia solar en l’àmbit urbà, partint de la premissa que Barcelona té un 10,6% de la població en situació de pobresa energètica i un alt potencial de generació solar de proximitat.

L’empresa seleccionada experimentarà una possible solució per reduir la pobresa energètica. Una possibilitat és obtenir excedents de generació elèctrica a partir de la instal·lació de panells solars i redistribuir l’energia generada als col·lectius més vulnerables.

S’analitzaran les dades energètiques de tres superilles seleccionades segons característiques diferents de la ciutat de Barcelona: el Poblenou, la Marina i la Vila de Gràcia, i s’estimarà en quines zones de les superilles seria viable subministrar excedents d’energia solar, generats des d’equipaments, espais públics, oficines o altres espais, cap als col·lectius vulnerables que viuen en aquestes àrees.

L’empresa guanyadora rebrà un premi de 10.000 euros per a la fase d’experimentació, que comença ara i durarà quatre mesos. Finalment, els resultats es presentaran en un acte públic el 2021.

El programa DataCityLab està impulsat a través del comissionat d’Innovació Digital, Administració Electrònica i Bon Govern, l’Oficina Municipal de Dades (OMD) i la Fundació BIT Habitat. En aquesta edició, també hi participen l’Àrea de Drets Socials i la Direcció de Serveis d’Energia i Qualitat Ambiental.

A més, hi participen Acciona, com a corporació col·laboradora, i el Departament d’Analítica i Ciència de Dades de la Universitat de Barcelona, com a referent acadèmic.