15 December, 2017 - 15:10

Els cinc talls de subministrament que no s’havien notificat als serveis socials es van produir en llars on vivien persones vulnerables i es van detectar als punts d’assessorament energètic.

L’Ajuntament ha notificat a Endesa cinc sancions per valor de 350.000 euros per no haver demanat l’informe d’exclusió residencial als serveis socials municipals abans de procedir a tallar el subministrament d’electricitat. Els cinc talls de subministrament sense notificar als serveis socials s’havien produït en llars on vivien persones vulnerables i es van detectar als punts d’assessorament energètic.

Aquestes sancions estan previstes en la llei catalana 24/2015, que no ha estat suspesa pel Tribunal Constitucional en la part que afecta la pobresa energètica. “El nostre objectiu no és sancionar, però sempre hem dit que serem molt estrictes a l’hora de demanar el compliment d’una llei vigent, que ha estat validada pel Tribunal Constitucional i que ha de servir de garantia perquè tothom tingui accés a uns subministraments bàsics, independentment de la seva condició econòmica”, ha explicat la tinenta d’alcaldia de Drets Socials, Laia Ortiz.

Recurs per preservar els drets energètics de la ciutadania

L’Ajuntament de Barcelona ha presentat un recurs contenciós administratiu al Tribunal Suprem contra el Reial decret 897/2017 de l’Estat, que regula la figura del consumidor vulnerable, el bo social i altres mesures de protecció dels consumidors domèstics d’energia elèctrica per demanar la nul·litat del bo social.

Es calcula que amb l’aplicació d’aquest reial decret unes sis mil llars quedarien desprotegides del principi de precaució, que permet evitar els talls de subministrament fins que es determina que existeix una situació de vulnerabilitat residencial.

Segons els serveis jurídics municipals, el reial decret vulnera les competències exclusives en matèria de serveis socials i també és contrari a la directiva europea 2009/72 del Parlament Europeu i del Consell de la Unió Europea que regula el mercat elèctric.

Actuacions en matèria de pobresa energètica

Des que es va aprovar al Parlament la llei catalana 24/2015 de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, s’han atès als deu punts d’assessorament energètic més 24.000 veïns i veïnes de la ciutat i s’han aturat 4.000 talls de subministrament elèctric.