5 Febrer, 2021 - 17:16

Mobilitat.  Amb aquesta ampliació, la xarxa disposa actualment de 555 punts en funcionament distribuïts per tota la ciutat.

En els darrers dies s’han posat en funcionament 43 nous punts de recàrrega, un de superfície al carrer Europa i la resta repartits en els 12 aparcaments de BSM. En total, ja en són 555, 409 en aparcaments i 146 en superfície.

La xarxa de punts de recàrrega segueix creixent a la ciutat de Barcelona. En els darrers dies s’han posat en funcionament 43 nous punts  de recàrrega, un de superfície al carrer Europa i la resta repartits en els 12 aparcaments de BSM.  Amb aquests nous punts, la xarxa s’amplia a 555 punts en funcionament distribuïts per tota la ciutat.

Endolla Barcelona aposta per la transició cap a una mobilitat 100% sostenible. Per això, s’ha creat un sistema de tarifes per continuar oferint un bon manteniment del servei, ampliar la xarxa de punts per la ciutat i gestionar el consum de l’energia de les recàrregues de manera més intel·ligent i sostenible. 

A partir d’ara, les persones usuàries del servei Endolla, tant si són  particulars, com professionals, i independentment de si fan un ús habitual o esporàdic del servei i recarreguen al carrer o als aparcaments BSM, podran escollir la modalitat de pagament que millor s’adapti a les seves necessitats de mobilitat.

Les noves subscripcions anuals Eco d’Endolla ofereixen a les persones usuàries habituals preus per ús amb descomptes, afavorint les recàrregues habituals, planificades i en l’horari més sostenible de consum energètic general, que van dels 0,22€/kWh als 0,40€/kWh segons l’horari o el tipus de càrrega.