10 June, 2020 - 13:31

La mesura s’emmarca dins del projecte europeu GrowSmarter, un dels projectes “far” en Smart Cities, finançat pel programa d’innovació Horitzó 2020 de la Unió Europea

Barcelona ha sigut una de les tres ciutats de referència de la Comissió Europea (programa Lighthouse) que, juntament amb Estocolm i Colònia,  va integrar 12 solucions innovadores en l’àmbit urbà per promoure la innovació i la sostenibilitat en els sectors de l’energia, la mobilitat i les TIC, a traves de grans projectes demostratius que serveixen de referent per altres ciutats europees dins del projecte europeu GrowSmarter (projecte europeu finançat pel programa d’innovació i recerca Horizon 2020 de la Unió Europea)

L’Institut Municipal d’Informàtica de l’Ajuntament de Barcelona és qui va coordinar i liderar el projecte a la ciutat, a on s’han executat diferents solucions. Una de les actuacions implementades és la millora de l’eficiència energètica del centre terapèutic i educatiu per a joves del projecte Acompanya’m de Sant Joan de Déu, dins el Monestir de Valldonzella, al districte de Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona.

La solució d’aquesta prova pilot, executada per Naturgy i IREC, permet gestionar de manera intel·ligent i autònoma la generació d’energia fotovoltaica i el seu emmagatzematge en bateries per l’autoconsum, tot satisfent les necessitats de servei de l’edifici.

Aquesta prova demostra la viabilitat tècnica i l’abaratiment de costos de la solució, mostrant el potencial per la integració de les energies renovables a gran escala. No només es millora la gestió energètica d’edificis, també disminueix l’impacte al medi ambient reduint la petjada de gasos d’efecte hivernacle.

El sistema coordina de manera autònoma la càrrega i descàrrega de les bateries, i es comunica amb la resta d’elements per prendre les decisions. Incorpora tecnologies d’intel·ligència artificial, que aprenen el funcionament del centre en base al seu comportament i experiència. Aquest integra factors com la previsió meteorològica, el preu de mercat de l’energia, la previsió de la demanda de l’edifici.

L’increment significatiu de les energies renovables, de naturalesa intermitent, i la irrupció massiva del vehicle elèctric són la base d’aquest nou escenari. Per tal de gestionar aquesta intermitència, és necessari disposar d’un sistema d’emmagatzematge i control que optimitzi l’energia. Això permet utilitzar l’energia provinent del sol per a emmagatzemar-la i descarregar-la posteriorment quan es preveuen situacions favorables, per exemple menors costos o emissions de CO2.

Gràcies a la implementació de les mesures en aquesta prova pilot, s’ha aconseguit un índex d’autosuficiència provinent de la instal·lació fotovoltaica del 20% del consum energètic, i una reducció del 17% en emissions de CO2.